Dringend vrijwilligers  gevraagd!

 

Herhaalde Noodoproep: 

In de nieuwsbrief van oktober deden wij als werkgroep fietsen wandelen een oproep voor aanvulling van deze groep, omdat aan het einde van het afgelopen seizoen twee personen zijn gestopt en er dus nog maar vier personen over zijn. Op deze oproep heeft helaas geen enkele reactie plaats gevonden. Daarom deze herhaalde oproep. Van de vier personen, die overblijven zijn er twee die de leeftijd van 80 jaar al ruim gepasseerd zijn. Wij moeten een aanvulling krijgen naar zes personen.  Het zou toch jammer zijn dat op deze manier een wekelijkse activiteit,  waarvan elke week gemiddeld 30 personen genieten,  verloren zou gaan.   Kijk ook eens in je kennissen of vriendengroep of buiten de leden van de KBO.

Wie komt onze werkgroep versterken ????  Dames of Heren, U bent van harte welkom!!!!

Wil Je meer informatie bel dan geheel vrijblijvend met Tjeu Brouns Tel:  06 17375296

Of naar Jos Janssen  Tel: 06 27144242  of naar  Martin Joris Tel: 06 25210666

Of naar Chel Geelen Tel: 06 21841812

De werkgroep fietsen en wandelen.

 

Project vrijwilliger gezocht.
Daarnaast is de werkgroep ook op zoek naar een of meerdere personen, die éénmaal per jaar de Culinaire Auto-/Fietstocht willen mee organiseren. Het gaat dan meer specifiek om het auto-gedeelte. Het is de bedoeling, dat eenmaal per jaar de minder mobiele leden van onze vereniging ook mooie stukjes van onze provincie kunnen zien. De fietstocht is leidend en de tocht per auto moet zodanig uitgestippeld worden, dat deze ongeveer gelijker tijd dezelfde pleisterplaatsen als de fietsers aandoet, zodat er dan gezellig kan worden koffie gedronken of aan het einde kan worden gedineerd. Opgave graag via:

Secretariaat: Sterplein 1,
6097 EA  HEEL
Tel. 06-36335302
secretaris.kboheel@gmail.com

De werkgroep fietsen en wandelen.