Contributie 2024

In de week 22 januari zal de contributie van € 20,- worden geïnd bij de leden die een doorlopende machtiging hebben verleend. Ondanks dat vele leden zonder machtiging hun contributies al hebben betaald, moeten toch ook nog veel leden hieraan voldoen. Wij verzoeken deze leden dan ook vóór 1 februari de € 20,- over te maken op rekening NL98RABO 0119 6950 30 t.n.v. Seniorenvereniging St Ambrosius. Twijfelt u, neem dan contact op met mij.

Leden van de gymgroep worden eveneens verzocht om, in zover als dat nog niet is gebeurd, de bijdrage van € 50,- voor het eerste deel van het jaar over te maken op voornoemde rekening onder vermelding Contributie gymgroep.

Lei Hendriks, Penningmeester,
Tel.06-27892850