Van de Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA)

Onderstaand ziet u in een stroomschema, hoe een aanvraag voor ondersteuning uit de wet WMO (Wet Maarschappelijke Ondersteuning) in zijn werk gaat. Zie ook: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo

Het is best een ingewikkeld proces: U kunt indien gewenst gebruik maken van de diensten van de Ouderen Adviseur voor tijdens en na het gesprek met de gemeente (het zogenaamde keukentafelgesprek).

Neem contact op met het sociale wijkteam in Maasbracht. Wilhelminalaan 6 Maasbracht
Telefoon nummer is 088-00 11 300.

Wenst U gebruik te maken van de diensten van onze Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA): Martien Visschers, dan kunt u met hem in contact komen via mail: ouderenadviseur.ambrosius@gmail.com, of telefonisch 0475-557528.