Dinsdag 20 augustus 2024; Jaarlijkse BBQ St.Ambrosius

BARBECUE  2024

Op dinsdag  20 augustus 2024 vind wederom onze jaarlijkse B.B.Q. avond plaats! Hopelijk zijn de weergoden ons dan wel weer goed gezind en kunnen/ mogen we weer GENIETEN van een lekker en goed verzorgd buffet van Slagerij Cox uit Maasniel.

Wederom hebben we gekozen voor Fietscafé “De Tump″.Iedereen is welkom vanaf 18.00 uur.  Voor deze smaakvolle en gezellige activiteit vragen we van onze leden eenactiviteit vragen we van onze leden een eigen bijdrage van € 20,00 per persoon. Introducéés betalen € 25,00 per persoon.

De consumpties zijn voor eigen rekening!

AANMELDEN EN BETALEN VOOR 13 AUGUSTUS 2024, d.m.v. aanmeldstrook in de nieuwsbrief van juli/augustus, Ook kunt u een mailtje sturen met dezelfde informatie naar secretaris.kboheel@gmail.com

Mocht u zich na 13 augustus afmelden  dan volgt er geen restitutie van uw eigen bijdrage.