Presentaties algemene Ledenvergadering

 

Afgelopen 12 maart hielden wij weer onze jaarlijkse Algemene Vergadering in Don Bosco. De vergadering werd goed bezocht. Er waren dit jaar 3 jubilarissen. Helaas was alleen Annemie Schreurs op de vergadering aanwezig. De overige jubilarissen, de Heren Rubberg en Verkoulen konden helaas niet aanwezig zijn. Zij hebben hun attentie thuis ontvangen. Bij deze vergadering kon de Voorzitter wederom een voltallig Bestuur presenteren: wij kregen versterking van Mevr. Carla Coenen en de Heer Martien Visschers. Deze laatstgenoemde is tevens de Vrijwillige Ouderen Adviseur van de vereniging. Hij heeft de opleiding en de tweede helft van 2023 met succes afgesloten. Verder werd gememoreerd, dat Mw. Henriëtte Rutten haar taken als Belasting Invuller heeft neergelegd. Zij werd door de Voorzitter hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet om voor onze leden de Belastingpapieren te helpen invullen. Na de pauze werd de zaal gemobiliseerd om een paar ontspannende lichamelijke oefeningen te doen, onder de bezielende leiding van Lia Aarts.

Tijdens de deze ledenvergadering, zijn een aantal presentaties getoond met betrekking tot de financiën en het jaaroverzicht van de activiteiten in 2023 en 2024. 

Deze presentaties geven een goed beeld en kunt u hier op uw gemak nog eens bekijken:

In het “archief activiteiten” staat naast een overzicht van alle activiteiten in 2023 ook een foto album van deze activiteiten.

Tevens kunt u het goedgekeurde verslag van de ALV 2023 hier nog eens nalezen:

Verslag-algemene-ledenvergadering 2023-KBO-Heel.pdf