Voorlopige lijst van activiteiten voor 2022

 

 

 

26 september     Laatste fietstocht en afsluiting seizoen

27 September     60-jarig jubileum Seniorenvereniging Sint Ambrosius 

1 oktober            Dag van de Ouderen

5 oktober            Start wekelijkse wandelingen

8 november        Lezing over Slaap problemen

13 december       Kerstviering

Doorlopende activiteiten :

 

 

Jeu de boules

Iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur; ‘s zomers buiten bij de Pia Hoeve op St. Anna; ‘s winters in CC Don Bosco; Contactpersonen: Dhr. C.J. Creemers tel: 571880        Dhr. In de Kleef tel: 572714

 

Gymnastiek:

Iedere woensdagmorgen in cultureel centrum Don Bosco; Bijdrage: € 100,- of 2x € 50,-Groep 1 van 08.45 tot 09.45 uur; Groep 2 van 09.45 tot 10.45 uur ; Contactpersoon:  Mevr. N.Walschot  tel: 572077

 

Kookgroep HeeLekker

Elke 2e woensdag van de maand van 13.00 – 15.00 uur, behalve zomerperiode, wordt een eenvoudige maaltijd bereid door onze kokkerelgroep. De kookgroep start om 10.00 uur. Bijdrage: € 10,- per maaltijd.  Voor deelname tijdig aanmelden.  Max. 35 personen   Contactpersoon: dhr. W. Derkx    tel: 571405

 

Activiteiten 2022 voor de “Zonnebloemers” 

Deze worden georganiseerd door een werkgroep bestaande uit vrijwilligers. Contactpersoon:  Marijke Pals, voorzitter  tel: 573300

 

Reizen en fietsen:

Jaarlijks een bustocht.  In de zomer fiets en/of wandeltocht + diverse evenementen. Contactpersonen:  dhr. J. Janssen, tel:592371; dhr. M. Joris, tel: 573068; dhr. H. Seevens, tel 572396; dhr. H. Houben, tel: 572034;

Wandelen en fietsen:

dhr. M. Brouns, tel: 571803; M.Geelen, tel572063

 

Koken door vrijwilligers Zonnebloem

Elke 4e woensdag van de maand van 12.30 – 14.30 uur is er een etentje voor “Zonnebloemers”, verzorgd door vrijwilligers en Don Bosco

 

Hulpdienst 55+’ers:

voor het oplossen van kleine huishoudelijke reparaties in en rondom het huis. Denk hierbij aan:  het repareren van een lekkende kraan,  vervangen van een zekering, opnieuw leggen van een verzakte tegel (dhr. Jan van der Leeuw tel: 571834), kleine computerproblemen (dhr. Jan Geraeds tel: 572150); zie ook https://kboheel.nl/ledenservice/
 

 

Samenwerking Seniorenvereniging, de Zonnebloem en Kerkbestuur):

Werkgroep Zieken, Eenzamen en Rouwenden. Vrije Inloop in de kantine van de handboogvereniging; Elke donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur; Coördinatie: dhr. Lou Mom   tel: 06-53893298.

 

Ouderenadviseurs:

De seniorenvereniging heeft momenteel 1 ouderenadviseur (VOA):
dhr. P. Tubee tel: 571496

 

Belastingadviseurs:

Zij kunnen u helpen bij het invullen van uw belastingformulier. Hiervoor zijn zij getraind via de KBO. Wilt u hiervan gebruik maken neem dan contact op met: mevr. H. Rutten tel: 572129.  Dhr. H. Basten tel: 572552