Ledenservice

Ouderenadviseur

 

De vrijwillige ouderenadviseur

“HULP VRAGEN IS BEST MOEILIJK”

Vrijwillige ouderenadviseur (VOA):

De VOA is er voor alle ouderen (55+)in de gemeente, ook als die niet lid zijn van de Seniorenvereniging of de KBO

De VOA ondersteunt de oudere die een hulpvraag heeft, met als doel:
o -langer thuis zelfstandig wonen
o -eigen stuurkracht (regie) behouden
o -langer meedoen in de maatschappij (participatie)
De VOA geeft informatie over de sociale kaart en de wettelijke regelingen van overheid en gemeente: denk hierbij met name aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
De VOA kan de oudere ondersteunen bij het keukentafelgesprek (in de voorbereiding, tijdens en nà dit gesprek, indien gewenst).
De VOA verheldert uw vraag en zoekt soms naar de vraag achter uw vraag. Hij helpt u hierbij zonodig uw vraag zorgvuldig te formuleren.
De VOA adviseert, bemiddelt en verwijst vrijblijvend (=wegwijzer).
De VOA staat aan kant van de hulpvrager.
De VOA heeft een zwijgplicht.
De VOA is respectvol ten aanzien van u als persoon en uw opvattingen
Zijn hulp is gratis

Enkele voorbeelden van gespreksonderwerpen met de VOA:
-woonsituatie en veiligheid, woningaanpassing, aanleunwoning.
-hulp bij het invullen van formulieren.
-huishouden en persoonlijke verzorging, thuiszorg, zorgtoeslag.
-verplaatsen binnen en buiten het huis, hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen.
-contact met andere mensen, eenzaamheid, e.d.
-activiteiten buitenshuis, dagbesteding, vrijwilligerswerk.
-financiële situatie, eigen bijdragen, belastingaangifte, etc.
-gezondheid (lichaam en geest).
-mensen die voor anderen kunnen zorgen (mantelzorgers, maatjes).
-etc

 

Wie is de VOA in Heel ?

Dhr. Martien Visschers is onze Vrijwillige Ouderen Adviseur. Wilt u met hem in contact komen, dat kan

Via telefoon of via email.

telefoon: 0475-557528

email: ouderenadviseur.ambrosius@gmail.com

 

 

Hulpdienst 55+

 

Sinds jaren heeft de seniorenvereniging St. Ambrosius een klussendienst.
Deze groep vrijwilligers doet kleine klussen in en om het huis.
Binnen de groep zijn verschillende vakdisciplines. Zo zijn er vrijwilligers voor tuinwerkzaamheden, elektrotechniek, sanitaire techniek en ook enkele voor oplossen van computerproblemen, tablets, smartphones etc.
De definitie voor kleine klussen is max 2 uren werk!!

  • De hulpdienst is opgezet voor de kernen Heel ,Panheel en Beegden.
  • De kosten voor een klus bedragen € 2, voor een half uur of € 4 voor een heel uur.
  • De maximale klus mag ongeveer 2 uur bedragen.
  • Als reiskosten wordt € 0,65 in rekening gebracht.

Dus voor een klus van 2 uur wordt er €8,65 in rekening gebracht.

 

Belastingservice

 

De KBO afdeling Heel heeft 1 belasting invulhulp.

Deze vrijwilliger helpt u met het invullen van het belastingformulier.

In principe is dit een service die geldt alleen voor onze leden.

Deze vrijwilliger krijgt elk jaar een opleiding/instructie waarbij nieuwe regelgeving wordt uitgelegd

Deze vrijwilliger werkt met het aangifteprogramma van de belastingdienst. Maakt u gebruik van deze service dan hebt u daarvoor een machtigingscode nodig. Nieuwe klanten moeten deze machtigingscode zelf per persoon aanvragen. Hebt u hulp nodig om deze code aan te vragen, neem dan graag zo spoedig mogelijk contact op.

Belangrijk is dat u zich tijdig aanmeldt om uw aangifte te laten verzorgen. Lees ook de afspraakbevestiging goed door, zodat u alle benodigde gegevens in bezit hebt.

Indien u gebruik wenst te maken van de KBO Belastingservice, neemt u contact op met: Dhr. H. Basten, tel. 572552

Afhankelijk van de ontwikkeling van de coronapandemie, kan het zijn dat uw papieren bij u thuis worden opgehaald en eventuele vragen telefonisch worden afgehandeld.