Over ons

 

Missie

De Seniorenvereniging ‘St. Ambrosius’ is een organisatie van en voor ouderen die de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn wil behartigen. Zij wil de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en in groepsverband bevorderen. Voorts streeft de afdeling naar gelijkwaardigheid van de ouderen in de samenleving.

 

Doelstelling

Om het doel te bereiken onderneemt de vereniging onderstaande activiteiten:
1. Organiseren van ouderen in verenigingsverband. (leden werven)
2. Meewerken aan oprichting, instandhouding en het goed functioneren van overlegorganen voor de afdeling.
3. Actief participeren in voor de afdeling belangrijke en doelmatige organisaties, diensten en instellingen.
4. Participeren van leden in besturen en commissies.
5. Organiseren en deelnemen aan besprekingen welke direct en indirect betrekking hebben op de doelstelling van de afdeling.
6. Organiseren van sociaal-culturele, recreatieve en educatieve activiteiten ten behoeve van de leden.
7. Organiseren, faciliteren en stimuleren van activiteiten die de mobiliteit van ouderen zo lang mogelijk in stand houden en zo mogelijk bevorderen.
8. Informatie en voorlichting geven aan de leden.
9. Leden betrekken bij het organiseren van activiteiten.
10. Aansluiten van de vereniging bij de Katholieke Bond van Ouderen in Limburg en zoveel mogelijk gebruik maken van hun ondersteuning en belangenbehartiging.
11. Gebruik maken van alle andere wettelijke middelen, welke in overeenstemming zijn met de doelstelling van de afdeling en de bond en die het bereiken van het doel bevorderen.

 

Beleidsplan KBO-Limburg 2021-2024