Belangrijk burgerinitiatief; van KBO-Limburg met betrekking tot pensioenen

Burgerinitiatief
Een burgerinitiatief van:
Marcel Ballas, voorzitter KBO Limburg; Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant; Lilianne van der Ha, voorzitter KBO Zeeland; Herman Pieper, voorzitter KBO-Overijssel

Wilt u instemmingsrecht over de aanpassing van uw pensioen van een vaste naar een variabele uitkering?
Op dit moment onderhandelen politieke partijen over de vorming van een nieuw kabinet. Eén van de onderwerpen betreft de wens van sommige politieke partijen om mensen instemmingsrecht te geven over de wijziging van hun pensioen.
Wij zijn benieuwd wat ú vindt.
De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die de AOWleeftijd hebben bereikt. Wie in Nederland woont, bouwt automatisch AOW op. Daarnaast bouwen veel mensen verplicht via hun werkgever aanvullend pensioen op in een pensioenfonds.

In Nederland gaat het om 5,5 miljoen mensen die pensioen opbouwen en 3,5 miljoen mensen die een pensioenuitkering ontvangen. Netto per maand bedraagt dit aanvullend pensioen gemiddeld 804 euro. Een vaste uitkering wordt in de nieuwe Wet toekomst pensioenen een variabele uitkering. Het aanvullend pensioen gaat dan meebewegen met de beurskoersen. Gaat het goed of slecht met de beurzen, dan stijgt of daalt uw pensioen. De inkomenspositie van mensen die met pensioen zijn of gaan, wordt op die manier grondig gewijzigd.

Sommige politieke partijen vinden dat mensen instemmingsrecht moeten krijgen over deze wijziging van hun pensioen. Zij willen dat een pensioenfonds een collectief referendum uitschrijft waarin deelnemers en pensioengerechtigden bepalen of zij akkoord gaan met de nieuwe opzet van hun pensioen, of niet. Het referendum is geldig als 60 procent van hen eraan meedoet. Als vervolgens een duidelijke meerderheid van wederom 60 procent liever de huidige vaste pensioenuitkering behoudt, dan mag het pensioenfonds
de opgebouwde pensioenaanspraken van mensen niet ‘invaren’ in de nieuwe variabele regeling.

Wij vinden dat een pensioenfonds deelnemers en pensioengerechtigden via een referendum instemmingsrecht moet geven over de aanpassing van hun pensioen.

Wilt u ook instemmingsrecht? Klik dan op onderstaande link en vul uw
gegevens in; Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
https://onsmagazine.nl/informatie/burgerinitiatief